Krakowskie szkoły

09:39, 02.09.2015 by Maciejkomentarzy: 1

Kraków, jako miasto akademickie znane jest w całej Polsce. Młodzi ludzie z wszystkich regionów kraju przyjeżdżają do Krakowa, aby kształcić się na jednych z najlepszych uczelni. Dzisiaj z okazji pierwszego dnia tradycyjnego roku szkolnego zapraszamy Was do poznania nieco mniej znanego oblicza akademickiego Krakowa – krakowskich liceów i gimnazjów, które przygotowują przyszłych studentów do osiągania naukowych sukcesów. Będzie nieco o historii a także o słynnych absolwentach…

 
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego

Najlepsze Krakowskie licea to także piękne zabytki architektury o bogatej historii. Jednym z czołowych krakowskich liceów jest I LO im. B. Nowodworskiego. Przoduje ono na zmianę z V i II LO o pierwsze miejsce w rankingach edukacyjnych – rankingu perspektyw, zdawalności matur itd. Tuż za czołówką plasują się zazwyczaj VI i IV LO oraz LO Zakonu Pijarów (w zależności od rankingu)

Dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące zostało powołane decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1586 roku jako ówczesne gimnazjum. Swoją siedzibę początkowo miało u zbiegu ulic Gołębiej i Jagiellońskiej w Bursie Jerozolimskiej. Swoje istnienie zawdzięcza głównie obecnemu patronowi – sekretarzowi królewskiemu – rycerzowi, Bartłomiejowi Nowodworskiemu. Dzięki fundacjom, które przeznaczył na rozwój szkoły w XVII wieku, wybudowano okazały budynek przy ulicy św. Anny 12, które nazywane jest Kolegium Nowodworskim. Była to pierwsza świecka szkoła średnia. W XVII wieku Kolegium było najlepszą tego typu placówką w kraju a w jego murach uczyły się takie osobistości jak Jan III i Marek Sobiescy.  Architektonicznie budynek nawiązywał do gotyckiego Collegium Maius. Rozpoznawalnym elementem budynku jest arkadowy barokowy dziedziniec. Szkoła średnia mieszcząca się w tym budynku została przeniesiona w 1898 roku do nowego budynku przy pl. Na Groblach 9 a w Kolegium Nowodworskim funkcjonuje obecnie Collegium Medicum UJ.

Szkoła może się pochwalić swoimi absolwentami a należą do nich m.in. wspomniany wcześniej Jan III Sobieski a także: Stanisław Wyspiański, Tadeusz Boy Żeleński, Ignacy Daszyński, Jan Matejko oraz Józef Bem. To tylko kilku ze słynnych wychowanków szkoły.
 
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego

Szkoła została powołana do życia w dwusetną rocznicę zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, w roku 1883. Przed I WŚ w Liceum działały młodzieżowe środowiska patriotyczno-narodowościowe a młodzież związana z Liceum brała czynny udział w walkach narodowowyzwoleńczych.  Po odzyskaniu niepodległości szkoła została przekształcona w gimnazjum, nie zmieniając jednak swojego patrona. Podczas II WŚ hitlerowcy zdewastowali budynek szkoły oraz jej zbiory.  Po wypędzeniu wojsk okupacyjnych w roku 1945, Liceum  było pierwszą uruchomioną placówką oświatową w Krakowie. Część sal w tym czasie była udostępniana wspomnianemu już I LO Nowodwroskiego, które również zostało brutalnie potraktowane przez hitlerowców.

Do znanych absolwentów II LO zaliczamy m.in. obecnego Prezydenta RP – Andrzeja Dudę, Franciszka Macharskiego – metropolity krakowskiego, Tadeusza Peipera – polskiego poetę oraz Macieja Sthura – znanego aktora.
 
 
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

Powstało mocą decyzji  cesarza Austrii, Franciszka  Józefa I w roku 1871 jako I Cesarsko-Królewska  Wyższa Szkoła Realna w Krakowie. Warto zaznaczyć, że polski język wykładowy w ówczesnych czasach miał duży wydźwięk patriotyczny. Szkoła w gmachu przy ulicy Studenckiej 12 znajduje się od 1896 roku do dnia dzisiejszego. W czasach I WŚ w budynku mieścił się szpital wojskowy. Również w przypadku uczniów V LO, wielu z nich wstąpiło do Legionów Polskich.  W czasach II WŚ budynek został zdewastowany, jednak tuż po zakończeniu wojny, w roku 1945, pierwsi uczniowie zdawali maturę.

Warto wspomnieć o znanej krakowskiej tradycji – Turnieju Gwiazdkowym. Jest to coroczne wydarzenie sportowe, rozgrywane pomiędzy II a V LO. Obecnie tradycja nie jest kontynuowana jednak zapisała się w historii miasta.

Do znanych osobistości, które uczęszczały do V LO zaliczamy m.in.:  Alicję Bachledę-Curuś, Roberta Makłowicza, Jana Rokitę, Grzegorza Turnaua oraz Jacka Wójcickiego.
 
 
I Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego

Ulica Bernardyńska 7, tuż obok Zamku na Wawelu – to tu  w XIX wieku powstała Żeńska Szkoła Miejska. Obecne I Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego to jedno z najlepszych gimnazjów w Krakowie. Nauka od 135 lat odbywa się w tym samym budynku. W 1939 roku szkoła została zajęta przez siły SS a w trakcie wojny istniał w niej szpital wojskowy. Zabytkowy gmach szkoły został wpisany na listę zabytków Krakowa.
 
 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Warto również wspomnieć o VI LO im. Adama Mickiewicza, jednym z najstarszych liceów w Krakowie. Jest to szkoła stowarzyszona w globalnym projekcie UNESCO. Celem projektu jest rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci. VI LO współpracuje w ramach programu UNESCO placówkami w Niemczech, Hiszpanii, Danii oraz Izraelu.

W obecnym budynku szkoły przy ul. Wąskiej na krakowskim Kazimierzu podczas II WŚ mieścił się obóz przejściowy dla robotników przymusowych. Na gmachu szkoły odnajdziemy tablicę pamiątkową związaną z tym wydarzeniem jednak cała sprawa nie jest dobrze udokumentowana.
 
 
Pierwsza na świecie żydowska ortodoksyjna szkoła dla dziewcząt

Beit Jaakow – z hebrajskiego Dom Jakuba – organizacja szkolna zajmująca się religijnym kształceniem żydowskich dziewcząt. Pierwsza szkoła powstała z inicjatywy organizacji, a dokładniej z inicjatywy Sary Szenirer – żydowskiej działaczki oświatowej.  Wydarzenie to miało miejsce w roku 1917. Utworzyła ona pierwszą taką placówkę na świecie a mieściła się ona w Krakowie na rogu ul. Św. Katarzyny i Krakowskiej w zakładzie krawieckim Sary Szenirer.  W pierwszym roku do szkoły uczęszczało 25 dziewcząt. Otworzona rok później organizacja zaowocowała rozszerzeniem idei na całą Polskę. Dziesięć lat później istniało ponad 300 filii szkoły a centralna placówka znajdowała się w Krakowie przy ulicy św. Stanisława 10. Obecnie szkoły Beit Jaakow działają głównie w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.
 
 
Krakowska edukacja w liczbach

W Krakowie znajdują się 183 przedszkola, 162 szkoły podstawowe, 50 gimnazjów, 31 liceów ogólnokształcących, 27 zespołów szkół zawodowych, 23 szkoły wyższe, 20 instytutów oraz 7 szkół muzycznych.

Maciej

Maciej

Miłośnik sportu. Student Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 20 lat mieszkaniec Krakowa. Zafascynowany miastem, jego kulturą, tradycją oraz niepowtarzalnym klimatem.

More Posts